GGNET - Pirmais internets īstiem geimeriem
Lietotājs:
Lietotāji on-line:
On-Line 382 lietotāji
Reģistrētie
:
Nereģistrētie: 382

Gadījuma bilde
Dienas joks
Skaitītāji
Noteikumi
Noteikumi un tiesības RUSH.LV spēlētājiem/administratoriem, atrodoties jebkurā no RUSH.LV CS serveriem, ir vienādi.

 • Administratori:
 • 1.01 Administratoru pilnvaras nemaina to statusu attiecībā pret pārējiem spēlētājiem.
  1.02 Administratoriem ir aizliegts jebkādā veidā provocēt spēlētājus uz pārkāpumiem.
  1.03 Administratoriem ir aizliegts pielietot pilnvaras labāku spēles rezultātu sasniegšanai.
  1.04 Pilnvaras var izmantot tikai un vienīgi persona, kurai tās tiek piešķirtas!

 • Spēlētājiem serverī aizliegts:
 • 2.01 Izmantot jebkāda veida palīgprogrammas jeb čītus.
  2.02 Pielietot jebkādus citus paņēmienus, kas maina ieroču sākotnējo fiziku (piemēram, atsitiena kompensēšanas skriptus).
  2.03 Pielietot paņēmienus, kas padara sienas vai kartes objektus caurredzamus vai arī aizvāc tos vispār.
  2.04 Aizvākt flash nožilbumu vai dūmus.
  2.05 Izteikt apvainojumus citu spēlētāju virzienā.
  2.06 Smagi vai rupji lamāties.
  2.07 Piesārņot čatu ar atkārtotu tekstu.
  2.08 Nelietderīgi izmantot balss komunikāciju.
  2.09 Izmantot nepiedienīgu segvārdu vai spray zīmējumu.
  2.10 Speciāli šaut, spridzināt vai žilbināt savējos komandas biedrus.
  2.11 Izmantot flashbug kartēs, kur tas ir iespējams.
  2.12 Speciāli bloķēt atkāpšanās ceļus vai dažādas šauras ieejas/izejas.
  2.13 Speciāli nomest C4 nepieejamās vietās.
  2.14 Reklamēt citus CS serverus (tas neaizliedz tos pieminēt).
  2.15 Piekopt monitoringu. (Paskaidrojums)
  2.16 Traucēt administratoru darbu.
  2.17 Provocēt citus spēlētājus uz pārkāpumiem.

 • Spēlētājiem serverī atļauts:
 • 3.01 Lietot iepirkšanās (buy) skriptus.
  3.02 Pielietot silent plant.
  3.03 Pielietot silent defuse.
  3.04 Izmantot double duck.
  3.05 Lietot KZ lēcienus, lai nokļūtu savādāk nepieejamās kartes vietās.

 • Banu termiņi, soda sankcijas:
 • 4.01 Par palīgprogrammu jeb čītu lietošanu (2.01-2.04) - beztermiņa (Permanent).
  4.02 Par lamāšanos, apvainojumiem, kā arī citu nekulturālu rīcību (20.5-2.09) - parasti sākot ar aizrādījumu un gag/mute, beidzot ar banu 2h robežās.
   Atsevišķos gadījumos līdz pat permanent. Lielāka bana termiņa izvēli nosaka:
   vai izrunāšanās/nekārtības ir atkārtotas
   izteikumu smaguma pakāpe
  4.03 Par speciālu komandas biedru šaušanu/griešanu/spridzināšanu vai apžilbināšanu (2.10) - ban līdz 2h.
   Īpaši provokatoriskā manierē piekopts TA/TK/TF var tikt sodīts ar banu līdz pat 1 diennaktij.
  4.04 Par flashbug izmantošanu (2.11) - bans no 2h līdz 1 diennaktij.
  4.05 Par sliktu tīkla savienojumu ar serveri vai lagošanu - bans līdz 1h.
  4.06 Par speciālu citu serveru reklāmu (2.14) - no gag līdz banam uz 1 nedēļu.
  4.07 Par monitoringu (2.15) - visiem iesaistītajiem bans uz 1 diennakti.

 • Ko nevajadzētu darīt. Taktiskas kļūdas (par šo punktu neievērošan ne vienmēr tiks pielietotas soda sankcijas).
 • Reconnect ar domu "piedzimt" roundā otru reizi.
  Reconnect ar domu izbēgt no soda par team kill.
  Aizliegta otra spēlētāja izgrūšana caur griestiem (it sevišķi kartēs de_nuke un de_cpl_mill), kā arī neredzamajiem griestiem kartē de_dust.
  Raundu sākumos, izejot no bāzes, rokās jātur nazis, granāta vai pistole(-s), lai nenobremzētu aiz muguras skrienošos.
  Raundu sākumos, izejot no bāzes, ir vēlams nelēkt no slīpām vietām (piemēram, de_nuke ct puse), lai nenobremzētu aiz muguras skrienošos. Ātrāk ir vienkārši noskriet.
  Raundu sākumos, izejot no bāzes, vēlams nepiekopt sliktu bunny hop citiem pa priekšu, jo tas nobremzē aiz muguras skrienošos.
  Izejot no bāzes nevajadzētu apstāties ceļa vidū citiem priekšā, lai, piemēram, rakstītu čatā. Labāk vispirms paiet malā.

 • Spēlētājiem der zināt:
 • Spēlēšana RUSH.LV spēļu serveros nav tiesības, bet gan privilēģija.
  Nepatiesa bana gadījumā spēlētājs var iesniegt apelāciju rush.lv foruma sadaļā "Sūdzības".
  Par administratoru pārkāpumiem var sūdzēties rush.lv foruma sadaļā "Sūdzības".
  Pie mums nesoda par t.s. basecamping (ilglaicīgu tupēšanu bāzē), bet gan skubina pildīt misiju. Kamēr pastāv iespēja, ka tiks apvākti visi pretinieki, vai arī uzlikta/atmīnēta bumba pirms roundtime beigām, ilglaicīga atrašanās bāzē nav aizliegta.
  Ar serveru administratoriem iespējams sazināties IRC kanālā #rush.lv, kas atrodas irc.quakenet.org serverī. Šis kanāls ir pieejams arī caur šo webchat klientu.
  Katrs spēlētājs var palīdzēt administratoriem, piefiksējot čīterus un ziņojot par tiem foruma sadaļā "Tautas Policija".